I have a license key

[w2012] Windows 2012 R2 Datacenter Evaluation

Disk size: 9 GB

Windows 2012 R2 Datacenter Evaluation 180 days Version 6.3 (Build 9600)

7058 Downloads

[w2016] Windows 2016 Datacenter Evaluation

Disk size: 11 GB

Windows 2016 Datacenter Evaluation 180 days Version: 1607 Build: 14393.693

1601 Downloads

[w2019] Windows 2019 Datacenter Evaluation

Disk size: 11 GB

Edition: Windows Server 2019 Datacenter Evaluation Version: 1809 OS build: 17763.737

2048 Downloads

[w2022] Windows 2022 Datacenter Evaluation

Disk size: 11 GB

Edition Windows Server 2022 Datacenter Evaluation - 180 days Version 21H2 OS build 20348.587

6490 Downloads

[w2019u21] Windows Server 2019 Datacenter Update 2021

Package: Lite Standard
Disk size: 12 GB

Windows 2019 Datacenter update Aug 2021 Version: 1809 Build: 17763.2114

74 Downloads

[w10ltsc19] Windows 10 LTSC 2019

Disk size: 12 GB

Windows 10 Version 1809 MSDN Build 17763.107 - 16 November 2018 Hỗ trợ chế độ boot: Grub BIOS + UEFI

1176 Downloads

[w10ltsc21] Windows 10 LTSC 2021

Package: Standard
Disk size: 12 GB

Edition Windows 10 Enterprise LTSC Version: 21H2 Installed on: ‎7/‎27/‎2022 OS build: 19044.1288 Experience Windows Feature Experience Pack 120.2212.3920.0 ==================================================== 24/12/2022: Update driver cho Vultr Bare Metal

117 Downloads

[w10pro] Windows 10 Pro

Package: Lite Standard
Disk size: 12 GB

Edition Windows 10 Pro Version 22H2 Installed on ‎1/‎8/‎2023 OS build 19045.2006 Experience Windows Feature Experience Pack 120.2212.4180.0

1162 Downloads

[w10slite] Windows 10 Super Lite

Package: Standard
Disk size: 7 GB

Bản Windows 10 20H1 Nhỏ gọn chỉ chiếm khoảng 6GB ổ cứng. Bản này không chính hãng nên cân nhắc khi sử dụng nhé. This is not official windows iso, please consider before use

394 Downloads

[w7sp1] Windows 7 SP1 KVM

Package: Lite Standard
Disk size: 17 GB
Support: BIOS KVM UEFI Hyper-V

Windows 7 Ultimate Version 6.1 (Build 7601: Service Pack 1)

31 Downloads

[w11pro] Windows 11 Pro

Package: Standard
Disk size: 12 GB

Edition Windows 11 Pro Version 22H2 Installed on ‎3/‎3/‎2023 OS build 22621.1265 Experience Windows Feature Experience Pack 1000.22638.1000.0

122 Downloads

[w2012awst3] Windows 2012 R2 Datacenter AWS T3

Package: Lite Standard
Disk size: 16 GB
Support: Xen

Bản này dành riêng cho AWS với cpu t3 Nếu bạn dùng gói t2 thì chọn bất kỳ bản nào trong danh sách đều hỗ trợ nhé.

2490 Downloads

[w2012hr] Win Hetzner Robot

Package: Standard

5 Downloads

[w2022awst3] Windows 2022 Datacenter - AWS T3

Package: Standard
Disk size: 16 GB
Support: Xen BIOS

Windows 2022 Datacenter for Aws T3 only Bản này dành riêng cho AWS với cpu t3.

5 Downloads