I have a license key

[w2012awst3] Windows 2012 R2 Datacenter AWS T3

Package: Lite Standard
Disk size: 16 GB
Support: Xen
2490 Downloads

Details

Bản này dành riêng cho AWS với cpu t3 Nếu bạn dùng gói t2 thì chọn bất kỳ bản nào trong danh sách đều hỗ trợ nhé.