I have a license key

[w10slite] Windows 10 Super Lite

Package: Standard
Disk size: 7 GB
394 Downloads

Details

Bản Windows 10 20H1 Nhỏ gọn chỉ chiếm khoảng 6GB ổ cứng. Bản này không chính hãng nên cân nhắc khi sử dụng nhé. This is not official windows iso, please consider before use