I have a license key

[w10slite] Windows 10 Super Lite

Package: Standard
Disk size: 7 GB
1747 Downloads

Details

MPB Flattastic Windows 10 Super Lite 199043.844 Bản Windows 10 20H1 Nhỏ gọn chỉ chiếm khoảng 6GB ổ cứng. Bản này không chính hãng nên cân nhắc khi sử dụng nhé. This is not official windows iso, please consider before use

© 2023 TinyInstaller. All rights reserved.

2024-02-29 15:14:58 34.236.134.129